Home

Dzīvās grāmatas latviešu valodā

Tās ir grāmatas, kurās caur aizraujošu stāstu lasītājs iepazīst patiesu informāciju un zināšanas.
Daiļliteratūra, kas palīdz izzināt pasauli.


Elīna Auzere
Evelīna Sproģe
Katrīna Ozola
Līga Rozentāle
Rita Balode
Zanda Skuja

Create your website with WordPress.com
Sākt darbu