Dzīvās grāmatas

“Dzīvās grāmatas” ir grāmatas, kuras caur interesantu un atmiņā paliekošu stāstu iesaista lasītāju konkrētajā tēmā ar visām emocijām. Tajās nav tikai sausi fakti un notikumi. Visbiežāk “dzīvo grāmatu” autori paši ir piedzīvojuši vai ir aizrāvušies ar konkrēto tēmu, un tāpēc stāsti ir “dzīvi” un atmiņā paliekoši. Tieši stāstu dēļ bieži vien faktus un notikumus ir daudz vieglāk atcerēties.
Šo jēdzienu ieviesa Šarlote Meisone (Charlotte Maria Shaw Mason) – angļu pedagoģe, kas dzīvojusi un strādājusi 19.gs.beigās/20.gs. sākumā, dabas izglītības piekritēja, mājmācības iedvesmotāja. Viņa uzskata, ka “izglītība ir gaisotne, disciplīna un visa dzīve.”

Kā atrast un pēc kā vadīties, meklējot “dzīvās grāmatas”?*

  • ”Dzīvo grāmatu” parasti ir sarakstījis autors, kurš pats personīgi ir ļoti dedzīgs un ieinteresēts par apskatīto tēmu. Parasti tā sarakstīta stāsta formā, kur autors izstāsta tik interesanti, it kā, piemēram, sēdētu Tev pretī pie galda un Jūsu vidū būtu dzīva saruna.
  • Grāmatā tiek lietota ļoti laba, raita valoda. Valodas bagātība un izkoptība ir arī šo grāmatu papildvērtība.
  • Šīs grāmatas iededz Jūsu iztēli un ļauj dzīvi un aizrautīgi sekot līdzi turienes notikumiem kā arī vizualizēt stāstīto.
  • Visbeidzot “dzīvās grāmatas” ne tikai kaut ko faktuāli pastāsta, bet tās arī aktīvi pauž kādu ideju, svarīgu vēstījumu, tādējādi pabarojot lasītāja prātu un sirdi un bieži vien caur to arī mudinot iedzirkstīties pašam savām idejām lieliem un cēliem mērķiem.

*Originally published by simplycharlottemason.com. Translated and used by permission.


Iesaki arī savu “dzīvo grāmatu”

Create your website with WordPress.com
Sākt darbu